RODO
Olga Cieślik Torty Artystyczne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Firma Olga Cieślik Torty Artystyczne (zwana dalej „Pracownią” ) z siedzibą w Krakowie, ul. Złocieniowa 42/49 30-798 Kraków, nie gromadzi Państwa danych osobowych w żadnej bazie danach.
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania umowy wykonania usługi na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewykonanie usługi.
8) „ Pracownia” może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz „pracowni” obsługę księgową, pocztową i kurierską, doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Umowy .
9) „Pracownia” nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
10) „Pracownia” nie planuje przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie

Pin It on Pinterest

Share This